dissabte, 19 de novembre del 2011

*sampar

[sampáɾ] *sarpar , xarpar, enxarpar, aixarpar v. tr. i pron1. Agafar amb força especialment d'una manera violenta o contra la voluntat de l'agafat. 
ex: El xiquet corria molt però encara el va poder *sampar. Es varen sampar del monyo i no podíem partir-los.
2. Retindre; aturar
ex: Esta et *sampa i no et deixa!
3. Encarar-se a algú per retraure greuges.
ex: Quan la *sampe per davant sabrà de qui sóc jo filla.
4. Prendre ràpidament, furtar.
ex: Li vaig *sampar les claus de les mans, no fóra que s'ho pensara, i me'n vaig anar.
5. tr. i pron. Menjar, devorar. 
ex: S'ha *sampat tres coques i, escolta, com si no haguera dinat encara!
cast. zampar
ETIM.: del cast. zarpa 'grapa, urpe' i post. per confusió, amb zampar (5.) del cast. des de l'onomat. zamp.
ACP, XRL

espernegat

[aspeɾneɣát] espernegada (f.) [aspeɾneɣá] adj. Agitat; apressat; superat per l'activitat, sense temps per a fer res que no siga l'activitat encomanada.
ex: Ara no puc *aparar-me que vaig espernegat!
ETIM.: del llatí vulgar *expernĭcare, 'fer una sèrie de moviments violents amb les cames' (derivat de perna 'cama').
Anar espernegada, no tenir temps per a res, fer-ho tot amb moltes presses i voler acudir a tot.
MCGM

batecul

[batekúɫ] substm. Colp donat al cul, a les anques, amb la palma de la mà.
ex: *En quatre bateculs li lleve jo eixa cabuderia que té.
cast. azotainajulepe 
ETIM.: compost de l'imperatiu de batre i cul.
AL, ACP, JC, JB, XL

polit

[polít] polida (f.) [políða] titot, dindi, gall dindi o gall de les Indies subst1. Depurat, pulcre, refinat; que no té imperfeccions. cast. pulido, fino. 
2. Au gal·linàcia Meleagris gallopavo, generalment de color negre vellutat amb irisacions a les plomes grosses, amb el cap i coll nus i coberts de carúncules vermelles així com la membrana erèctil que té sobre el bec i que s'anomena moc.
ex: Els americans mengen polit per la seua festa d'acció de gràcies. 
cast. pavo
ETIM.: substantivació de polit, part. passat de polir, en el sentit de ‘elegant, bonic’.
malnom d'Oliva
FMB
polit meleagris gallopavo