dimecres, 9 de novembre del 2011

No hi ha mans

loc. fraseològica Expressa desesperança sobre la possibilitat de fer, d'aconseguir alguna cosa o d'assolir algun objectiu. 
ex: No hi ha mans. Cride i cride i no despenja ningú.
En referència a les persones, expressa un judici sobre la incapacitat de canvi de forma de ser o d'actitud.
ex: No hi ha mans *en ell. No té interés ni en tindrà.
VG

Ara és mà

loc. fraseològica que expressa l'ocasió ideal de fer alguna cosa. En alguns casos equival a Esta és la meua ocasió o Ara em toca a mi, Ara és la meua.
ex: Se n'ha eixit ja? Ara és mà d'entrar.
vegeu Ser mà
VG

Ser mà

loc. verbal Ser el primer en l'orde dels jugadors; ser el qui rep la primera carta o fitxa quan les reparteixen i el qui la tira en començar el joc; en els jocs de pilota, tindre en les mans la pilota amb dret a llançar-la.

Fer la mà

Fer-se la mà: loc. verbal masturbar-se 
A fer la mà: loc. adv. molt lluny 
Fer la mà al micoloc. verbal molestar; fer les coses malament. 
Enviar algú a fer la màloc. verbal enviar-lo a un mal viatge (expressa exasperació envers algú, envers allò que fa o allò que diu).
SA