diumenge, 1 de maig del 2011

Anar a escampar el poll

Anar-se'n o dir-li a algú que se'n vaja.
Ex: Au! Escampa el poll!
Normalment dit amb displicència o agressivitat.
escampar el poll Es tracta l'interpel·lat de pollós, és a dir infectat de polls, i se li demana que els deixe caure a un altre lloc d'on està l'interpel·lant.
Locució adverbial

Anar a ensenyar-se a...

Forma d’expressar anar a aprendre.
Ex: Me’n vaig a ensenyar-me a cosir.
La clau és que posa més la força en l’acció personal d’aprendre que no en la participació de l’ensenyant.
Locució adverbial

Anar a la casa on no pasten

Ser mort. Anar al cementeri
Ex: No et faces il·lusions. Tots anirem a la casa on no pasten.
pastar o fényer és una referència a l’acció de fer pa. Al cementeri els morts no necessiten menjar.
Locució adverbial

Ser un galipau

Ser una persona llesta. Es diu sobretot als xiquets.
Ex: Estàs fet un galipau. Com ho has fet?
galipau és la forma dialectal de gripau (que ha desaparegut a Oliva, substituïda per *sapo. galipau també és el malnom dels habitants de Forna.
Locució adjectiva
Definició provisional

Anar-se’n pel vedat

loc. adv. Efecte de l’entrada d’aigua o d’aliments per la tràquea que provoca sensació d’ofegament.
Ex: No podia ni respirar. Se me n’havia anat el glop pel vedat.
vedat el sentit de 'prohibit'.
A Oliva molts en fan una adaptació: Se m'he n'ha anat a la séquia del Vedat!
La Séquia del Vedat és un lloc de pesca regulada o fins i tot un lloc on no es podia caçar. Variació: anar-se'n al vedat.

Ser més llarg que el sermó de Santa Anna

Ser molt llarg de temps.
Ex: Esta conferència és més llarga que el sermó de Santa Anna.
Referència al sermó, fet tradicionalment per un frare franciscà, que tanca la processó del Viacrucis de Divendres Sant a la muntanyeta de Santa Anna. Hi solen quedar molts jóvens per poder planificar el diumenge de Pasqua. Com que cal estar callat durant el sermó, sembla que es faça llarguíssim.
Locució adverbial

Passar més fam que Garró

Passar moltíssima gana, una necessitat extrema.
Ex: Ai fill! Quan va acabar la guerra vaig passar més fam que Garró.
Garró és un malnom del qual no hi ha referència.


Curiositat: Garrone és un personatge de la novel·la Cuore d'Edmundo D'Amicis (1846-1908) que, curiosament, passa molta fam.
Esta expressió no és només d’Oliva.
Locució adverbial

Tindre el cap a carrerons

Tindre molt mala memòria. Tindre moltes preocupacions al cap o tindre'n una molt gran.
Ex: No em preguntes res més, que tin cel cap a carrerons.
a carrerons fa referència a un lloc amb passadissos estrets i intricats on hom es pot perdre amb facilitat.
Locució adjectiva

Menjar més que una revolta de riu

Menjar moltíssim, amb excés.
Ex: Ja s’ha fotut dos plats d’arròs. Menja més que una revolta de riu!
L’erosió del sòl és molt forta a les revoltes dels rius i és on més es modifica el paisatge.
Locució adverbial

No anar a ni la paret dels forats

No tindre ganes o forces per fer una cosa o anar a un lloc.
Ex: Estic tan malament que no vaig ni a la paret dels forats.
a la paret dels forats sembla fer referència als edificis de nínxols del cementeri.
Locució adverbial

Torcar-s'ho amb un mocadoret

Ser algú de modals refinats o susceptible, o totes dues coses alhora
Ex: En eixa casa pareix que s'ho torquen amb un mocadoret.
Xica, no és per a tant. És que t'ho torques amb un mocadoret.
Hi ha una referència implícita marcada per les connotacions dels verbs i del pronom feble ho a l’anus o als genitals. Sinònim: Agarrar-s'ho amb un mocadoret.
Quan es refereix a una persona que és agarrada, garrepa, mesquina: Torcar-s'ho amb un confeti.
No classificat encara

No estar molt catòlic

No trobar-se del tot en bona salut o física o mental.
Ex: Com estàs? Hui no estic molt catòlic.
Este xic té unes coses! No està massa catòlic, veritat?
catòlic fa al·lusió ací a estar en plenitud. La fe catòlica es considera entre els cristians catòlics com la fe plena, la veritat estricta; eixir-se’n de la fe és deixar la plenitud.
Locució adverbial