dissabte, 22 d’octubre del 2011

matxutxar-se

[maʧúʧáɾse]  v. pron. Es diu del procés pel qual passen les taronges deixades a llocs ben ventilats per tal de reblanir-les i fer-les prendre més suc. 
ex: Sobretot les valències, que segons passaven els dies, anaven matxutxant-se.
vegeu matxutxo
JM

Ser gat de pallissa

loc. verbal Es diu d'una persona a qui no li agrada massa relacionar-se amb gent.
ex: No el trauràs de casa fàcilment; és tot un gat de pallissa.
Els gats que naixien i es criaven a les pallisses solien ser menys sociables més independents que no els que es criaven a casa.
MCGM