dissabte, 16 de juliol del 2011

Qui és?


–Qui és?
–El pare Sant Francesc.
–Què vol?
–Què porta?
–Entrar, que plou.
–Diners.
–Salut i diners.
–Porta diners?
–Doncs ací no hi ha res!

–No.
–Sí.


–*Pués cap al carrer.
–*Pués cap a dins.MCGM, SA, PSM

covatella

[kovatéa] substfdim. Cova menuda.
topònim: Les Covatelles
ETIM.: del llatí cŏva, var. de cava, ‘buida’ més el sufix -ella (del llat.- ticula 'menuda').

mitjana

[miʤána] subst. f. Terreny inundable vora un riu; arbreda que voreja un riu; terreny poblat d'arbres al qual s'estén l'aigua del riu en temps d'avingudes.
topònim: La Mitjana: antic barranc d'Oliva. (vegeu el comentari de Francesc)
MCGM