diumenge, 17 de juny del 2012

Més net que sant Paulí

loc. adv. de mode. Canvi de sentit de l'expressió metafòrica Deixar (algú) més net que a sant Paulí (deixar algú arruïnat). Sant Paulí de Nola es va convertir al cristianisme i va distribuir les seues riqueses entre els pobres. Va passar tota la vida fent obres de caritat.
Passa a significar en sentit comparatiu propi per pèrdua de context: Molt net; sense cap brutícia, sinònim de Més net que una espasa.
cast.: Más limpio que una patena.
MCGM

La bona qüestió és que…

fraseologia La bona qüestió és:…/La bona qüestió és que... Estructura introductòria per tal de centrar el contingut principal o el més important del discurs. En estil directe introduïx una pregunta clau; en estil indirecte sol indicar-ne en estil expositiu la informació rellevant de la qüestió.
ex: La bona qüestió és: Pagarà? / La bona qüestió és que no sabem si et tornarà els diners. 
diàleg de l'informant: 
Trobe que emprem aquesta expressió per donar més emfasi al que anem a dir a continuació.
MCGM