diumenge, 23 de setembre del 2012

casup

[kazúp] casull, casunyet subst. m. Casa rústica; casa menuda, pobra, miserable. 
cast. casuca, casucha
ex: Tenien un casupet en defora per anar a fer les torrades de carn i passar el dia.
ETIM:  del llatí vulgar *casŭpŭlus, (der. de casa, amb el sufix dimin. -up),  tot seguint l'evolució de casulla, del llatí caŭla 'cabaneta', que donà en llatí vulgar *casŭpŭla i casŭb(ŭ)la, per influx del llatí manĭpŭlus 'maniple'.
APM

dimarts, 18 de setembre del 2012

Allà buix

[aʎá búʃ] loc. adv. de lloc  Localització molt llunyana. Més lluny que allà baix
ex: No veus aquella barca, allà buix? 
nota: Expressió col·loquial vinculada al llenguatge infantil. L'efecte de llunyania s'expressa amb el canvia de la vocal central anterior [a] per la vocal tancada posterior [u]. 
SA