dimecres, 19 de juny del 2013

claümada

[klaumà] Colp d'ullal, ullalada, clavada subst. f. Mossegada amb els ullals, amb els claus; acte i efecte de mossegar amb els claus; senyal, ferida o lesió produïda amb les dents incisives sobretot les dels carnívors.
ex. La pobra criatura tenia un bona claümada a la mà!
cast. colmillazo, colmillada.
vegeu claümar

claümar

[klaumáɾ] v. Mossegar amb els ullals, amb els claus; deixar senyal, ferida o lesió produïda amb les dents incisives. Referit sobretot al mos dels carnívors.
ex. No et fies d'eixe gos que adés m'ha claümat el braç! 
cast. dentellear
ETIM.: v. de la 2a conj. construït sobre el subst. clau, 'ullal –dent incisiva', amb un trencament del diftong i una -m- epentètica no explicable per ara.

Al bè


locadvde mode i de lloc Portar algú –un infant normalment– a cavall amb les cames passades per la part de davant del pit tot agafant-li el portador les mans amb les pròpies mans; a l'esquena, en llenguatge infantil.
Modifica verbs com ara: durportaranarpujarestar
ex: Vine i el pare et durà al bé!
L'origen de l'expressió va lligada a la forma de portar els anyells al coll tot subjectant-los les potes amb les mans.
vegeu cametes al coll, bè
PFS

Bè, borreguet…

Bè, borreguet,
que la mare no té llet.
La poqueta que tenia
l'ha beguda este xiquet!
Cançó destinada a infants molt menuts. Se sol cantar tot fent saltar de manera suau el xiquet assegut sobre una cama de l'adult.
RMM, PSM

Cametes al coll

loc. adv. de mode Portar un infant (normalment) a cavall amb les cames passades per la part de davant del pit tot agafant-li el portador les manetes amb les pròpies mans.
Modifica verbs com ara: dur, portar, anar, pujarestar
cast. A horcajadas
vegeu Al bè
JB, RMM
Cametes al coll (font: http://rubenlapuente.blogia.com)