diumenge, 27 de maig del 2012

*assataiguat

[asataigwát] *assataiguada (f.) [asataigwá] sotaiguat adj. Assaciat; estar sense tindre ganes de menejar-se (moure's) ni fer cap exercici; estar molt relaxat. 
ex: Al ple de migdia, en acabant de dinar? I vols que *mo'n anem? No puc. Estic *assataiguat!
ETIM:  de sotaiguar (de sota- i aigua) 'submergir sota l'aigua; regar o mullar un bancal, un terreny, etc., l'aigua que passa pel del costat', amb influència, potser, del més usual assorrar, amb harmonia assota- > asssata- per lexicalització, és a dir per pèrdua de significació de sota 'baix'. 
MCGM, FXLI

Dos viris viris…

Dos viris viris,
dos vares vares, 
un matamosques 
i quatre *fangaes.
resposta: el bou
CMN

tenor

[tenóɾ] caliu subst. f. Calor o ardor tènue, d'un foc moderat. 
ex: Quan t'acostes al forn… Quina tenoreta més bona!
cast.: rescoldo 
ETIM: del llatí tenor, -ōris 'curs ininterromput' derrivat de tenēre 'tenir/tindre'.

margalló

margalló (font: Rafa Llodrà)
[maɾɣaʎó] bargalló subst. m. 1. Arbre dioic de la família de les palmes, de la categoria de les arecàcies (Chamaerops humilis L.).
cast. palmito, margallón. 
2. Lluc (medul·la o tronxo) tendre d'esta planta, que és comestible. 
ETIM: d'origen incert, potser relacionada amb barballó, o potser d'un ant. *(a)bregalyon, der. del llatí vulgar *africanione 'planta africana', variant de bargalló, que ho és també de barballó
Es una palmera que pot arribar fer un a dos metres d'altària, però sol tindre el tronc davall terra; té el tronc revestit de protuberàncies triangulars; de fulles grans (palmes) en forma de ventall (palmito), amb pecíols proveïts d'espines, agullonats; de flors grogues, en raïms densos; i de fruits semblants als dàtils, de color verd-rogenc. 
Les fulles d'esta planta palmàcia s'usaven antigament per a la confecció de graneres, d'estores, de cabassos i d'altres productes d'ús domèstic.

Ni té os ni espina…

Ni té os ni espina
i baix del llençol s'enfila...
Què és?
resposta: la pasta bona de fer coques
comentari d'una informant:
Què bo! No havia caigut i mira que és una de les imatges que més gravades tinc de la meua infància! La pasta de les coques fermentant dins del llit!
SA, APM