divendres, 29 d’abril del 2011

Córrer més que Meló

loc. adv. Ser molt veloç.
Ex: Quan li dic que vinga, corre més que Meló!
Sinònim més pròxim: Anar més que Meló
Meló, José Morant Fuentes, 'Meló', corredor nascut a Novelda a primeries del segle XX. El malnom, segons sembla, li venia d'haver corregut entre Alacant i Crevillent amb dos melons sota els braços. Alguns l'han volgut fer natural de Gandia o d'algun poble de la Safor.
Font: Retalls històrics de Xilxes


Faltar-li un regó

Forma molt llauradora de dir que a algú li falta maduresa o que no té massa bona salut mental. Sol dir-se sense massa crueltat.
Ex: Eixe xicon és prou bon xiquet però li falta un regó.
El regó és una passada del reg dels horts.
No classificat encara

Fa, diu

Introducció doble de llenguatge reportat. Normalment quan es parla amb força o entusiasme.
Ex: I ella fa, diu: "Això no t'ho creus ni tu!".
S'hi repetix la introducció verbal amb fer i amb dir com si amb la primera forma verbal no n'hi haguera prou.
No classificat encara

Estar guaixat

Ser gran i fort.
Ex: Que tonye ell, que està guaixat.
guaixat ve del verb germànic wahsian ‘créixer’.

Sinònim: Ser doble.
No classificat encara

Estar amb Déu

Expressió construïda amb una exclamació que significa l'angoixa de qui veu una acció perillosa o un resultat accidentat d'aquesta acció.
Ex: Ja està amb Déu! Senyor, quin bac!
Expressa la sospita de que qui ha patit l'accident ja està en presència de Déu, és a dir que ja és mort.
Locució adverbial

Estar per a posar-se’l al melic

Se sol dir d'un menjar passat, especialment de l'arròs ja fred i esclatat. És una altra forma més gràfica de dir que "L'arròs esta fet un empastre".
Ex: Ara véns? Tens l'arròs per a posar-te'l al melic.
És a dir per fer-se un emplastre o empastre: Medicament d'ús extern, poc utilitzat actualment, sòlid i glutinós, que s'estova per la calor i s'adherix a la part del cos sobre la qual s'aplica.
Locució adverbial

Córrer l'andola

Anar d'ací i d'allà sense fer res de bo.
Ex: No està la seua filla?
- Se n'ha anat a córrer l'andola.
De la mateixa etimologia que andar, andana
Sinònims: Ser un corredor.
No classificat encara

Fer el bambau

loc. verbal No fer res de profit.
Ex: El senyoret sempre va pel carrer fent el bambau.
vegeu bambar i bambau

Saltar-li un ull

Ferir algú greument –literalment o figuradament–.
Ex: Li va saltar un ull amb una canya.
De tant que et vull, et salte  un ull!
saltar és un verb rebutjat per ultracorrecció per creure que es un castellanisme, no ho és. S’empra, això sí, en contextos diferents als de botar. Les generacions més joves prefereixen substituir-lo per traure en el context de l'expressió.
No classificat encara

Ser d’apreta i engul

Ser fàcil de menjar. Expressió lligada a animar algú desganat a començar o acabar un menjar. També per encoratjar davant d'una feina o situació complicada, llevant-li impotància.
Ex: Va, bonica, que açò és d’apreta i engul. Acaba’t-ho tot!
Vinga va, que això és apreta i engul!
Expressa el actes de pastar el menjar a la boca; la primera fase –mastegar o rosegar– hi és absent, amb la qual cosa l’esforç és mínim.
Locució adverbial

Acabar o parar com Camot

No arribar a l’objectiu  que es volia aconseguir. Acabar malament.
Ex: Hores i hores parlant i vàrem acabar com Camot.
Francesc Navarro, Camot de malnom (Xàtiva, 1780-1826) Bandoler que va ser condemnat a mort per un crim comés per la seua partida al qual ell no havia participat.
Sinònims: Acabar com el rosari de l'Aurora. Acabar com el ball de Torrent.
Locució adverbial

Esgarrar-se de plorar

Se sol referir al plor sorollós dels infants quan sembla no voler parar.
Ex: El xiquet esgarrant-se de plorar, i ell com si no res
Com si de tant de plorar i amb tanta força, la carn de la criatura anara a esgarrar-se.
Locució adverbial

Esc és més que gamba

Davant d'un intent insatisfactori d'explicar-se per alguna cosa feta o dita.
Ex.:Què has fet, malcregut?
– És que…
– ‘Esc´ és més que ‘gamba’!
L'esc o 'esca' el l'aliment que li tiren al peix per tal que pique.

Escampar el poll

Anar-se'n o dir-li a algú que se'n vaja.
Ex: Au! Escampa el poll!
Bona nit. Jo escampe el poll.
Normalment dit amb displicència o agressivitat. Es tracta l'interpel·lat de pollós, és a dir infectat de polls, i se li demana que els deixe caure a un altre lloc d'on està l'interpel·lant.
Locució verbal

Anar envelat

Anar amb una velocitat excessiva.
Ex: Quin bac pegarà! Sempre va envelat amb la bicicleta.
Voler acudir a tot i haver d'anar-hi amb molta pressa.
Ex: Sempre va envelada pel carrer. Li falta temps!
envelada, portada com el vent porta la vela a tota velocitat amb una certa pèrdua de domini.
Locució adverbial

Caure garres avall
Expressió que manifesta disgust, normalment dissimulat però molt intens provocat per una actitud o una persona que decep profundament.
Ex: Sé que això que li vaig dir li fa caure garres avall, però ella mut.
garra: Cama; extremitat inferior d'un home o animal des del genoll fins al turmell. Sinònim: Caure l’ànima als peus.
Locució adverbial

Ser carrera de món

Expressió fatalista per tal de fer comprendre que les situacions, sobre tot les doloroses, s’han d’acceptar perquè són inevitables.
Ex. Mira, fill, no podem fer res, açò és carrera de món.
La carrera que hem d’aprovar tots és la d’aquesta vida, que és com un gran examen. O és una carrera que tots hem de córrer.
Locució adjectiva