divendres, 8 de juny del 2012

Anar al joqueró

loc. verbal vulgarisme Gitar-se, anar-se'n al llit, anar a dormir.
ex: Xiquets, ja és ben tard; me'n vaig al joqueró.
vegeu joqueró

joqueró

[ʤokeɾó] vulgarisme subst. m. Llit; lloc on es dorm.
ex: Hale! Prou per hui! Tots al joqueró! 
ETIM: del fràncic juk, ‘pal on es posen les gallines’ amb l'infix -er- que sol expressar conjunt i el sufix. augmentatiu/afectiu .
vegeu jóc

ajocar-se

[aʤokáɾse] v. 1. pron Posar-se les gallines o ocells en el lloc on han de dormir.
ex: Les gallines s'ajoquen encara *en el sol fora..
cast. recogerse.
2. pron per ext. Retirar-se a dormir (un animal qualsevol o una persona).
ex: Sempre s'ajoca en acabant de sopar.
cast. acostarse.
3. Agotzonar-se, ajupir-se, posar-se amb els genolls doblegats i amb les anques reposant damunt els talons.
ex: Ajoca't que *el voran!
cast. ponerse en cuclillas
nota: La 3a pers. del sing. i del plur. del Pres. Ind. així com l'Imp. solen alterar la pronunciació de [-ó-] a [-ɔ́-]  [saʤóka] / [sɔ́ka] i [saʤóken] / [sɔ́ken].
vegeu jóc
diàleg de l'informant:
Estar ajocat: quan algú està febrós i amb poca gana de rebombori.
NMT

jóc

[ʤók] joca subst. m. Lloc on acostumen dormir; es diu pròpiament dels ocells i aviram, i per ext., dels altres animals i de les persones. 
ex: Quan va vore que totes les gallines eren al jóc se'n va tornar a casa. 
ETIM: del germ. fràncic juk 'jou; perxa per a objectes, pal on es posen les gallines'.

Estar *enuelat

[estáɾ anwelát] loc. verbal Estar envellit (físicament i/o psíquicament).
ex: L'he vist pel carrer i està molt *enuelat!
vegeu *uelo

Fer-se *uelo

loc. verbal Envellir.
ex: Mon pare s'ha fet *uelo a la carrera.
vegeu *uelo