dijous, 24 de maig del 2012

paradora


paradores
[paɾaóɾa] o [apaɾaóɾa] rater, ratera, ratonera, ratolinera, parany substf. Parany per a agafar rates i ratolins; parany per a agafar ocells (pardals).
ex: Va parar tres paradores i van caure dos ratolins. 
cast.: ratonera, armadijo trampa para ratones; tampa para pájaros. 
ETIM: del llatí parāre, 'posar una cosa en disposició de funcionar' amb el sufix -dora 'que servix per a'.

fogó

[foɣó] subst. m. Anus, forat del cul: per extensió, zona perineal.
ex: El xiquet no para de rascar-se el fogó… no tindrà cucs?
ETIM: de fŏcu, que en el llenguatge clàssic significava ‘foguer’ o 'llar'.
CMN, GB