dilluns, 13 de juny del 2011

Entre la farina groga…

Entre la farina groga,
entre la farina groga
i l'oli "de taulellet",
que contenta està la dona
que contenta està la dona
per a fer el menjaret.
Quan arriba l'home a casa
i se'l veu escudellat
pega una patà a la taula
pega una patà a la taula
i reballa tots els plats.
El gos que ho veu
pega a fugir
perquè tenia
perquè tenia
por de morir!
MAFS

melva

[mέ̞lva] subst. f  Peix de l'ordre dels perciformes. teleosti i de la família dels túnids (Auxis rochei), de forma afuada i peduncle caudal carenat.
Auxis bisus, de forma plana, color rossenc, amb ales molt separades, que té de 30 a 40 cm. de llargada.
ETIM.: del llatí mĭlvu, ‘peix saltador’. (DCVB)
del ll. vg. *milva, corresponent al ll. milvus 'milà; peix voraç' (GDLC).
JC, ACS, LLN, MCGM

raspa

[ráspa] subst. f. 1. castellanisme (?). espina En els peixos, conjunt de les espines, especialment l'esquena.
Ex.: Tenia tanta fam que xuplava les raspes de peix.
2. Rapa de raïm.
Ex.: Agarrar el grans de la raspa és molt agradable.
cast. raspajo, escobajo.
ETIM.: del germ. raspon, ‘rascar’. (DCVB)
del germ. occ. *hraspôn 'arrancar' (GDLC)
És possible que almenys la primera accepció fóra un castellanisme. Ni tan sols el DRACV la té en compte.
XL