dimecres, 16 de maig del 2012

Caldera vella, bonys i forats

1. Referència a la vellesa: estat de salut minvant i ple d'alifacs.
2. Referència a la sort: mala sort generalitzada. 
En valencià, també: Caldera vella, bony o forat.
cast: A perro flaco todo son pulgas.