dilluns, 29 de juliol del 2013

bassot

[basɔ́t] toll subst. m. Bassa gran d'aigua dolça; bassa gran.
ETIM.: augmentatiu de bassa; d'origen preromà protohispànic, probablement preindoeuropeu (probablement ibèric?) *balsa o *barsa, que presenta derivacions en català, castellà i portugués, en algun dialecte occità i en la toponímia de Sardenya (cfr. Corominas DECast, i, 380, i J. Hubschmid en ELH, i, 50).
A Oliva, zona del terme i nom de carrer
diàleg de l'informant
–A la marjal hi ha séquies i llacs denominats bassots.
–Al costat dels quals (bassots) està la sénia des d'on es repartia l'aigua per un sistema de canalitzacions. Jo he anat a regar amb un motoret, abans es feia amb un burret (tracció animal) I més abans... 
PSM