dissabte, 18 de maig del 2013

Baix postetes

loc. adv. de lloc En un lloc que no es vol revelar, com un lloc amagat sota unes posts. Activa la ironia per tal de manifestar: No res t'importa!
diàleg dels informants:
–A ma casa sempre s'ha dit responent a On estàs?? i no tenies ganes de donar explicacions.
–He preguntat a mon pare sobre el significat de "baix postetes" i m'ha recitat esta cançoneta. Es col.locaven dos xiquets, d'esquena a esquena, amb els braços entrellaçats; l'un doblegava el cos, quedant l'altre enlaire, i li deia el primer: 
 –A on estàs? 
–Baix postetes. 
–Què menges? 
–Farinetes. 
–Què beus? 
–*Auia de la mar. 
–Que es torne a voltejar. 
Després es canviava el torn, el de dalt passava baix, i seguien el joc.
XL, PFS, MCGM

La setmana dels quatre dijous

loc. adv. temporal En un temps indeterminat o incert; no mai.
ex. Ens veurem en la setmana dels quatre dijous! 
informació de l'informant:
S'utilitza per referir-se a una cita complicada amb algú, mai es troba el moment idoni per a quedar...
JUV