dilluns, 17 d’octubre del 2011

A genollons

[aʤinoʎóns] o De genollons [deʤinoʎóns] loc, adv. 1. Amb els genolls doblegats sobre una superfície i suportant el pes del cos. 
ex: Ell sense fer res i ella a genollons fregant pissos. 
2. En postura de súplica o de submissió.
ex: T'ho demane a genollons... Fes-me eixe favor... 
cast.: de rodillas, de hinojos. 
ETIM.: derivat de genoll amb el sufix -ons (cf. formacions anàlogues com a o de reculons, etc.).
LLN, XL

Pegar-se-li com una llepassa

loc. verbal *Apegar-li-se com una llepassa (a algú).
Per hipèrbole: Mantindre una relació personal unilateral a la qual una de les dues persones li imposa a l'altra la presència i la influència tot llevant-li la llibertat;  no deixar de cap manera, no poder perdre de vista.
RM, AST

llepassa

llepassa (xanthium strumarium)
[ʎepása] llapassa subst. f. 1. Plantes de famílies diverses de fruits espinosos com ara les de la família de les compostes, pertanyent a diferents espècies del gènere Lappa, i principalment la Arctium Lappa minor i la Lappa maior; o la Xanthium de la família Asteraceae: (Xanthium italicum, Xanthium strumarium). 
ex: La llepassa és una brossa de la qual la llavor s'agarra als vestits dels passants.
cast. lampazo, bardana. 
2. Persona massa insistent o inoportuna.
ex: Si no trobe més amics és per culpa seua. És una llepassa!
ETIM.: del llatí lappacĕa, des de lappacĕus 'relatiu a la llapassa' derivat de lappa, mat. sign. amb interferència de llepar.
LLN, RM, AST, SA, MAFS

Encantar-se com…

…els cucs de la seda. 
…com les serps.
La comparació es fa amb animals de metabolisme lent, que es mouen de forma imperceptible o que resten immòbils durant molt de temps.
vegeu encantar
MCGM, XL

trenc

[tɾénk] subst. m. Solució de continuïtat; marca d'un plec. 
ex: Ja no s'estila planxar els trencs dels pantalons.
cast.: raya, pliege
ETIM.: de trencar 
El trenc del pantaló, la ratlla planxada. També diem trenc a la marca que deixen els llençols, els cobertors.. per on han estat doblats.
MCGM