dilluns, 17 d’octubre de 2011

A genollons

[aʤinoʎóns] o De genollons [deʤinoʎóns] loc, adv. 1. Amb els genolls doblegats sobre una superfície i suportant el pes del cos. 
ex: Ell sense fer res i ella a genollons fregant pissos. 
2. En postura de súplica o de submissió.
ex: T'ho demane a genollons... Fes-me eixe favor... 
cast.: de rodillas, de hinojos. 
ETIM.: derivat de genoll amb el sufix -ons (cf. formacions anàlogues com a o de reculons, etc.).
LLN, XL

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada