dissabte, 9 de juny del 2018

ensobinar

[ansoβináɾ] v. Posar de sobines –en posició horitzontal, mirant cap al cel–, ajagut d'esquena.
ex. Com tornes a faltar-me al respecte, te'n pegue una que t'ensobine.
cast. tumbar de espaldas
Etim.: de la forma femenina de sobí (del llatí supīnu, mat. sign.).

calfador

[kalfaðóɾ] o [kaɫfaóɾ] subst.  m. Instrument per a escalfar. Vegeu casset
cast. calentador
Etim.: derivat de l'adj. calfador, des del verb llatí calefacĕre (> calfar). 
Diàleg dels informants
Recorde que a casa el cassó li deiem també "calfador".
Posa el calfaor (calfador) en la llet al pare.
JM, JLJ, RM

casset

[kasét] cassó mAtifell de cuina de forma aproximadament semiesfèrica, constituït per un recipient menut de forma aproximadament semiesfèrica, amb mànec relativament llarg, que serveix per a bullir aigua o per altres usos culinaris 
cast. cazo
Etim.: derivat dim. de cassadel llatí cattĭa (gr. cyathos) ‘tassa’ (cfr. REW 2434), o de l'àrab qaṣ'a ‘escudella gran’–, amb canvi de gènere per influència del castellà cazo. (DCVB); o d'origen incert, probablement d'un preromà, no cèlt. ni protohispànic, *kattia/kattio-, provinent d'una forma protohel·lènica o mediterrània, afí a formes micèniques (GDLC).
RM, JLJ, JMC, JES, SG