divendres, 17 de juny del 2011

La llengua no té os

Es diu d'una persona que no té escrúpols a l'hora de criticar els altres.
AST

Anar-se'n per les faves de Cullera

O anar-se'n a les faves de Cullera. Divagar; desviar la conversa.
MCGM

Anar-se'n per les carabasseres

Desviar-se de la conversa. Divagar.
AST

Comptes de cap…

Comptes de cap, cabotes de nap.
AST

Mengem i bevem…

Mengem i bevem i quan no tindrem... vendrem. 
Això ho deien els hòmens d'abans quan s'ajuntaven en família o amb amics en festes. Volien dir que en eixe moment no els preocupaven els problemes que pogueren tindre o si tenien o no diners.
AST

Si vols que et toque la loteria…

Si vols que et toque la loteria treballa de nit i de dia.
AM

Estar colat i garbellat

Estar algún projecte colat i garbellat: meditat, llest, ben preparat.
MCGM

Ser un monyicot

Ser un adult que té comportament immadur.
vegeu monyicot
MCGM

Més que massa

loc. adv. superlativa per indicar una gran quantitat.
MCGM

Encara que tu em donares…

Encara que tu em donares
tres olives en un plat,
jo no em casaria amb tu
perquè tu m'has enganyat.
Encara que tu em donares
el bancal de les pereres,
jo no em casaria amb tu
perquè tu guapa no eres.
MAFS