dimarts, 11 d’octubre del 2011

baület

baület (font: Pepe Romero Nieva)
[baúlet] bagulet, plomer, estoig subst. m. Receptacle, capsa rectangular normalment de fusta, d’un pis o dos, amb una tapa solta i amb un o més compartiments, destinat a transportar o guardar les plomes d'escriure, els llapis, els bolígrafs i els colorets.
ex: Guarda les llapisseres al baület!
cast.: estuche, plumier
ETIM.: diminutiu de de baül; d'origen incert, potser del fr. bahut (i variants bahur, bahul), mat. sign., der. possiblement d'un fràncic bahuod 'protecció', aplicat al folre de cuiro o a la tapa.