dimarts, 19 de juny del 2012

descapçar

[deskapsáɾescapçar v. tr. 1. Tallar el cap.
ex: Va descapçar el pollastre com si no res.
cast. decapitar
2. tr. i pron. Tallar o llevar el cap, l'extrem o la part superior d'alguna cosa.
ex: Ahí el tens, descapçant-se els granets davant de l'espill!
cast.: descabezar.
ETIM.: de escapçar, del llatí vulgar *excapitiare, per canvi de prefix (es- (< ex-) a des-).

pigota

[piɣɔ̞́ta] subst. f1verola Malaltia infecciosa contagiosa i a voltes mortal,  caracteritzada per febre i per l'erupció de pústules a la pell i a les mucoses, que en esclatar-se i caure la crostera solen deixar petites cavitats inesborrables; pigota negra: la classe més maligna d'esta malaltia. Actualment es considera extingida.
cast. viruela.
ex: La pigota li va deixar la cara ratada.
2varicel·la pigota borda: varietat benigna de la dita malaltia, en la qual les pústules són escasses i deixen pocs senyals.
ex: Si té la pigota borda, no el deixes anar a escola.
cast. varicela, viruelas locas.
3. per ext. Marca redona deixada per la vacunació.
ex: Encara tenia al muscle una pigota.
4. per ext. Malalties semblants en animals i plantes.
ETIM.: derivat de piga.

Anar de joca

Modalitat de caça. Caçar a la joca
a) Caçar els ocells mentres dormen, anant-hi amb llums per enlluernar-los i pegant-los bastonades. 
b) Parar espartets enviscats per agafar-hi ocells quan van a ajocar-se.
c) Caçar a l'aguait.
vegeu jóc
FP

*aparar

[apaɾáɾ] vulgarisme aturar v. 1. trImpedir de continuar un moviment, una acció (a algú o a alguna cosa).
cast. parar.
ex: La Guàrdia Civil el va *aparar quan tornava de la platja.
a) refl. o intrCessar de moure's, de prosseguir una acció.
ex: Es va *aparar i la va esperar.
2. Rebre una cosa que cau dins les mans o dins algun recipient, sense deixar-la arribar en terra.
ex: Va *aparar la pilota a l'últim moment.
ETIM: del llatí parare 'preparar; fornir'; de la idea de 'preparar' es passà a la de 'posar en una situació determinada, aturar-s'hi, aturar alguna cosa amb un prefix a- de reforçament per tal de distingir-lo de parar 'posar, distribuir, preparar'. Per exemple: la taula 'es para' però el cotxe '*s'apara'.