dimarts, 19 de juny de 2012

pigota

[piɣɔ̞́ta] subst. f1verola Malaltia infecciosa contagiosa i a voltes mortal,  caracteritzada per febre i per l'erupció de pústules a la pell i a les mucoses, que en esclatar-se i caure la crostera solen deixar petites cavitats inesborrables; pigota negra: la classe més maligna d'esta malaltia. Actualment es considera extingida.
cast. viruela.
ex: La pigota li va deixar la cara ratada.
2varicel·la pigota borda: varietat benigna de la dita malaltia, en la qual les pústules són escasses i deixen pocs senyals.
ex: Si té la pigota borda, no el deixes anar a escola.
cast. varicela, viruelas locas.
3. per ext. Marca redona deixada per la vacunació.
ex: Encara tenia al muscle una pigota.
4. per ext. Malalties semblants en animals i plantes.
ETIM.: derivat de piga.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada