dimarts, 16 d’agost del 2011

Estar a la que salta

loc. verbal Estar atent per a aprofitar qualsevol ocasió.
vegeu saltar

Saltar a la vista

loc. verbal Oferir-se sobtadament i clarament a la vista, al pensament.
vegeu saltar

Saltar-li un ull

loc. verbal Ferir algú en un ull o traure-li a algú un ull de l'òrbita.
vegeu saltar

Et vull tant que…

Et vull tant que et trac un ull.
Es diu per tal de fer referència a una relació aparentment favorable que no obstant això perjudica.
vegeu saltar-li un ull

saltar

[saɫtáɾ] v. tr. 1. Llançar-se amunt verticalment, obliquament, tirar-se de dalt a baix, de manera que durant un cert temps els peus no toquen a terra. (en desús perquè es considera, de forma errònia, que és un castellanisme. Substituït per botar).
ex: Jugavem a saltar a la pata coixa.
2. fig. Respondre d'improvís o interrompent; enfrontar-se a algú.
ex: Era tan susceptible que saltava a la primera.
ETIM.: del llatí saltāre, 'dansar', freqüentatiu de salīre 'saltar; brollar'.