dimarts, 5 de juny del 2012

Quedar-se com la nóvia del Pinet

Quedar-se esperant infructuosament.
ex: No ha vingut veritat? T'has quedat com la nóvia del Pinet.
La dita completa:
Quedar-se com la nóvia del Pinet, 
amb la cara *llavà i el monyo fet.
cast. compuesta y sin novio.
El Pinet és un barri d'Oliva.
MCGM

verinoca

[veɾinɔ́ka] vulgarismes subst. f. Genitals externs femenins.
ETIM: incerta, pot ser que en relació amb verí, però no es veu clar l'origen de la terminació -oca.
A Tàrbena hi ha un grup de danses anomenat 'Sa verinoca'.
diàleg de l'informant:
Temps enrere en parlàvem d'aquestes qüestions o d'unes molt semblants sobre la riquesa per anomenar "les vergonyes"... i ara m'ha vingut al cap l'expressió que diu: "Ves i toca't la verinoca" o "Ves i toca't allò que es cull amb cop". I la cançó que fa: "T'has esvarat i has caigut i t'he vist la verinoca, que's un animal pelut amb una cresteta roja".
APM

a tot estirar

A tot tirar loc. adv. de temps. Com més tard, prolongant al màxim la duració. 
ex: A tot estirar, el mes que ve ja podrem collir les taronges.

tirat

[tiɾát] subst. m. Persona molt dolenta i que fa patir als altres. 
ex: Mal fill? Què va! Més encara: és un tirat.
ETIM: del part. pass. de tirar en el sentit de 'fer fora, despatxar'
Tirat en el sentit de 'fet fora', pària. L'ús que es fa a Mallorca segons el DCVB ens remet al sentit original:
Esser un tirat: haver estat desheretat o engegat de casa seva (Palma). 
vegeu arrastrat
MCGM