dimarts, 6 de desembre del 2011

Ser esperit de contradicció

loc. verbal també Ser un esperit de contradicció Es diu d'una persona a la qual li agrada molt polemitzar amb qualsevol qüestió; es diu d'algú amb una gran capacitat dialèctica o que sol dir o fer en contra de les preses de posició o de les actituds més convencionals o de les assumides per la majoria.
vegeu esperit
MCGM