dissabte, 26 de maig del 2012

florí

[floɾí] vulgarisme subst. m. 1. Òrgans genitals externs femenins.
ex: Mira, bonica... no *vullc saber res més! I saps què et dic? Ves i toca't el florí! 
2. Persona, normalment una dona, ingènua, crèdula o amb poca capacitat psíquica.
ex: Seràs florí! No veus que volia prendre't el pèl?
ETIM.: Potser de l'italià fiorino, moneda marcada inicialment amb la flor de lis, emblema dels Mèdici de Florència. Tot i que també pot haver estat construït sobre flor (tot i que siga femení) amb el sufix diminutiu , per relació metafòrica afectiva.
El DCVB ressenya que en valencià significa anus, sense aportar cap més informació.
vegeu figa, figot, bacora