dimarts, 18 de setembre del 2012

Allà buix

[aʎá búʃ] loc. adv. de lloc  Localització molt llunyana. Més lluny que allà baix
ex: No veus aquella barca, allà buix? 
nota: Expressió col·loquial vinculada al llenguatge infantil. L'efecte de llunyania s'expressa amb el canvia de la vocal central anterior [a] per la vocal tancada posterior [u]. 
SA