dissabte, 25 de juny del 2011

Un senyoret de València...

Un senyoret de València (quiriquiquí!),
que volía ser molt ric (quiriquiquí!),
i tenia una criada que no havía mai cosit (quiriquiquí!).
La criada era modista (quiriquiquí!)
i no havía mai cosit (quiriquiquí!).
Pa cosir-se una camisa estava tres mesos i una nit (quiriquiquí!).
La camisa estava acabada (quiriquiquí!)
i no li faltava res (quiriquiquí!);
li faltaven colls i punys, i tot estava al revés ! (quiriquiquí!).
Me l'ha cantada ma mare de quan anava a cosir.És a dir quan tenia 20 anys i ara en té 70.
MAFS

figa

[fíɣa] subst. f. 1. Fruit de l'arbre Ficus carica, del qual hi ha nombroses varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i per la forma més o menys llarguera.
cast. higo.
2. Parts genitals externes de la dona.
Ex.: Marieta li va ensenyar la figa.
3. adj. m. i f. amb sentit despectiu: poc llest, amb poca agilitat mental, ingenu.
Ex. La tia figa s'ha deixat els "dinés!
ETIM.: del llatí vulgar *fīca, var. de fīcus, mat. sig.

figot

[fíɣɔ́t] figota (f.) [fíɣɔ́ta] adj. amb sentit despectiu: poc llest, amb poca agilitat mental, ingenu; m. Home fluix o excessivament delicat.
Ex.: Al tio figot eixe només li agraden les fotonovel·les.
ETIM: vegeu figa més augmentatiu -ot.
diàleg de l'informant:
Figot, que no s'entera molt de que passa al seu voltant.
JMN

desgarronat

[dezɣaronát] desgarronada (f.)  [dezɣaroná] adj. 1Espatlat del de la part del garró o taló 
Ex.: Estos calcetins estan desgarronats.
2. En el calçat, absència de la part que cobreix el garró.
Ex: Tenia unes espardenyes totes desgarronades.
ETIM.: part. passat de desgarronar derivat de garró.
MCGM, XL

desgarronar

[dezɣaronáɾ] v. tr. Trepitjar amb la punta del peu el garró o taló del qui va davant.
Ex.: No sé com ho fas. Sempre que vas derrere de mi em desgarrones.
cast. descarcañalar, destalonar.
ETIM.: derivat de garró.
MCGM

garró

[garó] subst. m. 1. turmell, taló  Part posterior-inferior de la cama, on s'articula aquesta amb el taló.
Ex.: D'on vens? Tens els garrons molt bruts.
2. Embotit de carn de porc fet de sang i de trossos de greix de porc embotits en la bufeta de l'animal. Segurament per la forma arredonida i per la textura de la pell.
 Ex: Una punta de pa, una talladeta de garró i un gotet de vi… Açò és vida!
cast. morcón, perro.
ETIM.: diminutiu de garra.
MCGM