dissabte, 25 de juny del 2011

figa

[fíɣa] subst. f. 1. Fruit de l'arbre Ficus carica, del qual hi ha nombroses varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i per la forma més o menys llarguera.
cast. higo.
2. Parts genitals externes de la dona.
Ex.: Marieta li va ensenyar la figa.
3. adj. m. i f. amb sentit despectiu: poc llest, amb poca agilitat mental, ingenu.
Ex. La tia figa s'ha deixat els "dinés!
ETIM.: del llatí vulgar *fīca, var. de fīcus, mat. sig.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada