diumenge, 12 de juny del 2011

Oliva, poble d'anguiles…

Oliva, poble d'anguiles,
bona terra "pa" melons.
Miramar, Daimús i Piles.
Vaja què tres poblacions!
Oïda a un xicot de Palmera, llaurador ell, allà pels anys 70.
Cento, saforenc de Cullera

pilot

[pilɔ̞́t] subst. m. 1. Conjunt desordenat.
Ex.: Quin desastre! Quin pilot de coses!
cast. montón, pelotón.
2. Massa compacta de matèria, amassada formant com una bola.
Ex.: Tenia a la mà un pilot de farina.
cast. pella, pelotón.
ETIM.: construït sobre pila, del llatí pīla, 'pilar, columna', amb el sufix augmentatiu -ot i amb canvi de gènere.
MCGM

enforfoguir

[aɱfoɾfoɣíɾ] enforfogarenfarfegar v. tr. Ofegar, privar d'airejament per excés de persones o coses acumulades o per escassesa de lloc; carregar excessivament de coses acumulades sense orde.
Ex.: Li agradava pintar quadres on tot estava enforfoguit.
cast. ahogar, sofocar; recargar.
ETIM.: derivat d'un radical farf-, onomatopeia de l'acció d'omplir o embotir una cosa excessivament. (DCVB)
Probablement d'un ant. *enfrafegar 'mig ofegar', comp. de enfre 'entre' i afegar 'ofegar', amb desplaçament de la r pretònica. (GDLC)
Probablement format  sobre ofegar amb un canvi del primer grup dels verbs -ar al tercer grup dels als verbs amb -ir. (DACV)
vegeu empilotar
RM

Menjar cervellets de canari

Menjar les viandes més refinades, cares i apetitoses.
Ex: Es comportava com si menjara cervellets de canari.
MCGM

amb el mos a la boca

[én el mɔ́z a la βóka] En ple menjar.
Ex.: M'has pillat amb el mos a la boca.

amb un mos a la gola

[én un mɔ́z a la ɣóla] Amb emoció; amb por.
Ex.: Vaig sentir aquelles paraules amb un mos a la gola.
variant: amb un mos en la gola.

clotal

[klotáɫ] subst. m. Clotada, terreny enclotat. Topònim d'Oliva: platja.
cast. hondonada..
ETIM.: format sobre clot, amb el sufix -al que expressa 'conjunt de'. clot sembla venir d'un mot gàl·lic *klotton. (DCVB)
clot: d'origen incert, possiblement preromà, d'un *klŏpton 'amagatall, forat per a amagar-se', d'una llengua indoeuropea. (GDLC)
Documentat: a Mallorca i a un document català: Un tros de terra vinya apellat clotal, doc. de Vic, a. 1491.