diumenge, 31 de juliol del 2011

fibló

[fiβló] subst. m. Òrgan retràctil situat a la part terminal de l'abdomen i emprat com a arma ofensiva o defensiva en els escorpins i en alguns insectes, com els himenòpters.
ex: Li vàrem llevar el fibló de l'abella amb uns pinces.
cast. aguijón
ETIM.: derivat de fiblar, del llatí fībŭlare, 'clavar l'agulla d'un fermall', des de fībula 'agulla, fermall' des de un neutre llatí postclàssic *fibulum; el sufix és diminutiu (per imitació del sinònim agulló).
Sol substituir-se entre les últimes generacions pel barbarisme inacceptable *aguijó [aɣiχó]

FMB
fibló de vespa (font: Wordpress)