dimecres, 28 de setembre del 2011

aconhortar

[akonoɾtáɾ] conhortar v. trans. i pron1. Fer espassar la pena a algú dient-li paraules encoratjadores.
ex: No volia que l'aconhortaren.
cast. consolar.
2. Donar coratge o satisfacció.
ex: Només té xiquets. Quina llàstima, les xiquetes aconhorten més.
cast. animar
ETIM.: del llatí vulgar conhortare, des del llatí clàssic. cohortari 'exhortar, animar', der. de hortari 'animar, estimular'. 
diàleg dels informants:
–Aconhortat no és quan tens pesar o disgust si algú t'ajuda a superar-ho? 
–De fet, [tindre] una xiqueta aconhorta més diuen, perquè t'ajuda en la vellesa i superes millor les coses; d'altra banda diuen "un fill el perds i una filla te'n fa guanyar un altre". 
MCGM, MLC

barreter

[baretéɾ] subst. i adj. barretera (f.) [baretéɾa] Persona donada a fer barret, a parar-se a xarrar molt a sovint. signif. original: persona que fa barrets o que en ven.
ex: Camina, que ve per allà la barretera eixa i si parem no arribarem a l'hora.
MAFS

Fer un barret

loc. adv. Parlar sense un motiu clar; fer una xarradeta, especialment entre dones.
ex: És eixir al carrer i posar-se a fer un barret!
hipòtesi: A Mallorca i a Menorca 'barret" també significa 'calumnia' per allò, segurament de "fer-li portar el barret a algú" és a dir 'designar un culpable amb un capell especial'. El contingut de certes converses de carrer sol tindre com tema persones absents, de les quals es parla malament o a les quals es critica. D'ací que passara a"fer-li un barret" i es generalitzara com "fer un barret" o "fer barret".
vegeu barret
JDMM, MAFS, JBM

barret

[barét] subst. m. Xarrada o conversa relativament llarga sobre temes o qüestions generalment intrascendents. signif. original: peça de roba o d'altra matèria que s'adapta al cap per cobrir-lo i no té ala. Capell.
ex: Quin barret teniu! A treballar!
Etim.: derivat del llatí birrus, ‘capeta curta', mot d'origen cèltic, probablement ja existent com a diminutiu en aquesta llengua, *birritto, tenint en compte que -ĭtto és sufix de probable origen cèltic.
MAFS, JDMM,  JBM