dilluns, 25 de juny del 2012

Olor de boles

loc. subst. olor de naftalina fig. Expressió amb què hom fa referència a institucions, a ideologies, etc., massa tancades, que no evolucionen. 
ex: El nom mateix d'aquell casino ja *fea olor de boles. 
vegeu boles

boles

[boɫes] naftalé, naftalina, càmfora subst. f. plur. Conjunt d'unitats de naftalé impur de cos esfèric utilitzat principalment per a combatre les arnes.
ex: No se n'anava  mai a estiuar sense omplir els armaris de boles.

encaradís

[aŋkaɾaðís] encaradissa (f.) [aŋkaɾaðísa] adj. Que fàcilment s'encara; que agafa idees fortes o desitjos insistents. 
cast. caprichudo, voluntarioso
ETIM: format des del verb encarar en l'accepció de 'acarar, enfrontar' derivat de cara.
diàleg dels informants: 
–L'escolte moltes vegades, però no acabe d'entendre el significat 
–Jo crec que és com "tenir botifarra", quan l'agarres amb algú, "allà va".
FP, MCGM

Visita de metge

loc. subst. Acte de presència molt breu.
ex: No es queda mai a dinar. És fer visita de metge i anar-se'n.
vegeu Tocar buf

Tocar buf

loc. verbal Anar a un lloc o fer una visita molt breu.
ex: Va, dona! Acompanya'm! Però si serà tocar buf!
vegeu buf, Visita de metge

buf

[búf] subst. m. 1. Acte de bufar, i l'aire que s'impulsa bufant.
cast. soplo.
2. Espai brevíssim de temps.
ex: És fer buf, i ja està fet!
cast. soplo
ETIM: postverbal de bufar.
vegeu bufa