dijous, 8 de novembre del 2012

Estar abrasit

loc. verbal 1. Estar (algú) molt cremat.
ex: Ha estat tot el dia al sol i ara està abrasit.
2. Tindre molta set, estar amb moltes ganes de beure.
ex: Estic abrasida. Em beuria el botijó sancer.
3. Trobar-se en una situació molt compromesa; estar en una situació apurada.
ex: Està ben abrasida. No pot pagar la hipoteca.
4. Estar vestit amb molt de mal gust.
ex: Amb este vestit estic abrasida.
vegeu abrasir
APM, MAFS, LLN

abrasir

[aβɾazíɾ] abrasar. v. 1. Cremar, produir dolor o ofec per la calentor excessiva.
ex: Eixa olla abrasix.
cast. abrasar
2. Produir o sentir dolor excessiu.
ex: Necessite llevar-me les sabates: tinc els peus abrasits.
3. pron. Patir les dolors o molèsties d'una ardor excessiva.
ex: S'abrasia de tanta calentura.
4. pron. Patir o pagar les conseqüències d'una mala acció, d'una situació adversa.
ex: Si seguixes fent això, acabaràs abrasint-te.
cast.: escaldarse
5Patir una set excessiva.
ex: Dóna'm un got d'aigua, que vinc abrasida!
ETIM: format damunt brasa amb el sufix a- que expressa relació a. Canvi de conjugació de la 1a a la 3a.
Conjug.: incoativa, segons el model de les formes incoatives valencianes de acudir.
APM, MAFS, LLN