dimecres, 7 de març del 2012

Ja vorem si ix prunera o magraner

frase feta. Es diu per tal d'expressar la incertesa o o la poca confiança que se sent davant determinats fets o situacions.
MCGM