dimecres, 12 d’octubre del 2011

bambar

[bambáɾ] v. intr. 1. Fer el badoc: anar d'ací d'allà sense una destinació concreta, sense fer res de profit; gandulejar. 
ex: Només sap bambar per la casa.
cast.: zanganear. 
2. Eixir de casa sense cap motiu aparent.
ex: Me'n vaig a bambar una miqueta!
ETIM.: verb construït sobre bambau, per tal d'expressar les accions que pròpies del bambau.

*bambau

[bambáw] babau subst. m. Persona, home normalment, curt d'iniciativa, que queda aturat d'admiració o d'indecisió per coses que no tenen importància; ‘distret, badoc, tafaner o dotor’ segons el context.
ex: Ja està fent el bambau pel carrer. Vols trellat?
cast. babieca. 
ETIM.: var. de babau, amb la nasal intercalada; derivat de la rel onomatopeica bab-, expressadora de l'embarbollament o del parlar botijós.
vegeu Fer el bambau

arbequí

[aɾβekí] arbequina (f.) [aɾβekína] 1. adjNadiu o propi d'Arbeca (comarca catalana de les Garrigues). 
2. Dit d'una varietat d'olivera menuda, productora d'oli d'una qualitat excel·lent. 
3. f. Oliva d'una olivera arbequina, negra, molt bona per a menjar, per fer-ne oli i per confitar. Els fruits són menuts, esfèrics, simètrics, de pinyol menut, i es presenten arraïmats,
Segons diuen, aqueixa varietat d'olivera procedeix de Mallorca, d'on el duc de Medinaceli o el rei En Jaume I la dugueren a Arbeca, i d'aqueix poble s'estengué per tot Catalunya. (DCVB)
El seu nom prové del poble d'Arbeca a la comarca de les Garrigues. El duc de Medinaceli, que vivia al castell-palau d'Arbeca, la va portar de Palestina al segle XVII.
JB
olives arbequines

cuquello

[kukéʎo] cucut subst. m. Olivera i oliva del cuquello: oliva negra molt menuda, redona, amb una mica de punta a l'extrem i bona per a adobar i sense quasi gens d'amargor, de manera que es pot menjar directament de l'arbre sense adobar.
ETIM.: encara que sembla un castellanisme, de cuclillo, modificat canviant el sufix en -ello; també pot ser una forma mossaràbica com Campello, tomello, llomello, etc. 
Com eufemisme: les defecacions negres i redones de les cabres.
MCGM
olives del cuquello

Tocant tocant

loc. adv. Molt aprop, quasi al costat.
ex: Jo li explique com anar. És molt fàcil. Està tocant tocant.

tocant

[tokánt] 1. adj. Que toca, que és en contacte.
2. adv. de lloc Molt aprop.
ex: No cal que vages *en el cotxe… Està tocant!
cast.: ahí mismo.
3. adv. Fitant, aprop de.
ex: Crec qu eixa partida està tocant Pego.
cast.: cerca, por los alendaños de.
LLN

tocant a

locució 1. loc. prep. Relativament a, amb relació a.
ex: I tocant a això que em dius, no *vullc saber res més!
cast.: en cuanto
2. loc. prep. Prop de, a la vora de, a tocar, a la vora.
cast. junto a.
ex: Ma casa esta tocant al mercat.