dimecres, 12 d’octubre de 2011

tocant

[tokánt] 1. adj. Que toca, que és en contacte.
2. adv. de lloc Molt aprop.
ex: No cal que vages *en el cotxe… Està tocant!
cast.: ahí mismo.
3. adv. Fitant, aprop de.
ex: Crec qu eixa partida està tocant Pego.
cast.: cerca, por los alendaños de.
LLN

Cap comentari:

Publica un comentari