dimarts, 6 d’agost del 2013

ajocar-se

[aʤokáɾse] v. 1. pron. Posar-se les gallines o els ocells en el lloc on han de dormir; per ext., retirar-se a dormir un animal qualsevol o una persona; ajaçar-se, posar-se a un lloc per dormir.
ex. S'ajocava com les gallines… *en el sol fora!
cast. recogerse, acostarse
2. Ajupir-se; posar-se amb els genolls doblegats i amb les anques reposant damunt els talons.
ex. Ajoca't que ja vénen!
3. tr. acotar (el cap), abaixar-lo fins a tocar el pit amb la barba.
ex. Ajoca el cap i t'afaitaré el bascoll!
ETIM.: format damunt jóc o joca, ‘lloc on dormen les gallines’ des del germ. frànc. juk 'jou; perxa per a objectes'.