dilluns, 27 de febrer del 2012

No posar-li bolleta

loc. verbal No confiar en algú, no fiar-se'n gens.
ex: Jo, a eixa persona, no li posaria bolleta.
MCGM

rango-marrango

[ráŋgomaráŋgo] adv. de mode xano-xano, xino-xano Caminant a poc a poc; anar o fer sense pressa però sense pausa.
ex: I ella, rango-marrango, se n'anava a visitar la seua germana.
cast. despacito.
vegeu xano-xano
nota:
En mallorquí rango significa 'persona bruta'.
APM

Lo tot

loc. substantiva Allò més important, allò que fa que una cosa siga el que és. 
ex: Lo tot del putxero és la pilota.
LLN

Seguit seguit

loc. adv. de mode  Contínuament; sense solució de continuïtat, immediatament,  ràpidament; sense dubtar.
ex: Això ho fa ell seguit seguit.
També seguidet seguidet.
LLN