dijous, 18 d’agost del 2011

Amb les mans llavades

loc. adv. de mode Sense cap preocupació o sense voler "embrutar-se" en un assumpte; també denota la presa de decisions i el fet d'assumir responsabilitats pel compte propi, sense el suport o l'autorització de ningú.
vegeu llavar-se les mans
JC, MCGM

Amb la cara llavada

loc adv. de mode Referència a l'actitud d'una persona fresca i descarada.
El rostre és el símbol de la forma de ser de la persona. La cara llavada pot expressar una actitud de sinceritat. En el nostre cas l'expressió en denota un excés que arriba al desvergonyiment.
MCGM

Llavar-se les mans

loc. verbal Desentendre's d'un problema i no voler implicar-se.
L'acte de llavar-se és un gest simbòlic de purificació i de distanciament. Desprendre's del que puga quedar agarrat a la pell de les mans que són l'instrument de l'activitat.
JC, MCGM

Estar sentit

loc. verbal Referit al menjar, tindre un punt massa alt de sal sense arribar a estar salat.