dissabte, 29 d’octubre del 2011

aliacrà (1)

aliacrà (font: Alberto Rot Albarca)
[aliakɾá] escorpí, alacrà subst. m.  Qualsevol aràcnid de l'ordre dels escorpins; aràcnid amb tràquees en forma de bosses i abdomen que es prolonga en una cua formada per sis segments i acabada en un agulló verinós en forma de ganxo que l'animal clava en el cos de les seues preses. 
cast. alacrán, escorpión
ETIM.: de alacrà de l'àrab vulgar. al-'aqráb (clàssic al-'áqrab) ‘escorpí’, amb analogia de aliacrà (2).

aliacrà (2)

Aliacrà (font: Drosi del Raval) 
[aliakɾá] icterícia subst. m. Augment de la bilirubina circulant, que provoca l'aparició d'un color groguenc a la pell i a les mucoses; absorció de la bilis. També rep este nom una malaltia més greu, la leptospirosi ictero-hemorràica, lligada al conreu de l'arròs. 
ex: Va tindre una aliacrà que *casi es mor.
cast. aliacán.
ETIM.: de l'àrab al-yaraqân, mat. sign.
nota:
A Oliva sol emprar-se com si fóra de gènere femení, segurament per haver assumit que la forma original antiga era *aliacrada.
JNG

Pluges de novembre…

Pluges de novembre, 
omplen els barrals 
i curen tots els mals.
Les plogudes de novembre garantixen l'abastiment d'aigua i són presagis de prosperitat.
RM

Si en octubre plou…

Si en octubre plou, 
el rovelló mou.
La pluja a l'octubre assegura la humitat suficient per a què cresquen i abunden els esclata-sangs.
JMN

Novembre nevat…


Novembre nevat,
bo per al blat.
El blat és un conreu de secà. Si neva a novembre, la reserva d'aigua de les nevades garantirà una collita abundant.
JMN

A Tots Sants…

A Tots Sants
guarda el *palmito 
i trau els guants.
La festa de Tots Sants (1 de novembre) marca la culminació del canvi d'oratge propi de la primavera d'hivern. I per tant marca els canvis adients a la indumentària. 
JMN