diumenge, 11 de desembre del 2011

remullar

[remuʎáɾ] o [aremuʎáɾ] v. tr. 1. Posar una cosa en contacte amb un líquid: aigua, vi, etc., perquè es dessale, se n'amare, etc.; banyar (mullar) molt.
ex: Has posat a remullar els cigrons?
cast. mojar, remojar.
2. Refrescar; beure; beure (normalment alguna beguda alcohòlica) per celebrar alguna cosa.
ex: I quan el remullem, el teu ascens?
cast. remojar.
ETIM.: del llatí remŏlliāre, ‘ablanir’, ‘ablanir per la humitat’, ‘mullar’.
diàleg dels informants:
–[M'he xopat] i estic feta un remull! 
–O xopeta. 
–Estic arremullà(da).
MCGM, LLN

xopar

[ʧopáɾ] v1. tr. Banyar, mullar intensament una cosa, fins a deixar-la penetrada o impregnada del líquid.
ex: La ploguda li ha xopat tot el vestit.
cast. mojar, empapar.
2. Mullar-se intensament amb aigua, especialment amb la de la pluja.
ex: S'havia xopat de cap a peus quan havia caigut a la séquia. 
cast. empaparse
ETIM.: del llatí vulgar *exsuppare, derivat de suppa, ‘sopa, pa mullat’; també podria ser una formació onomatopeica damunt el soroll xòp d'una cosa en mullar-se o remoure's dins un líquid.
PE, RM, LLN, MAPS

mullar

[muʎáɾ] banyarsucar v1tr. Posar una cosa dins un líquid i tornar-la'n traure (la ploma en el tinter, el pa en la llet…).
ex: Mullava la molleta en el rovell de l'ou i …al pap! 
2. Fer esdevenir moll, cobert o impregnat d'aigua o d'un altre líquid. 
ex: Si mulles bé l'argila es reblanirà.
3pron. Intentar; comprometre's.
ex: Si algú es vol mullar, que parle… jo no!
5fig. Traure profit d'alguna cosa.
ex: Diuen que en política tots mullen.
6intr. Tindre una relació sexual, des del punt de vista masculí.
ex: Anit la va conéixer i anit mateix va mullar!
ETIM.: del llatí vulgar mŏllĭare, ‘reblanir, fer moll, estovar’.
CMN, JB