dissabte, 12 de gener del 2013

conill

conill (2)
[koníʎ]  subst. m. 1. Mamífer rosegador de la família dels lepòrids, espècie Lepus cuniculus L.
cast. conejo.
2. peix ballesta, surer, porcell Peix de la família dels esclerodèrmids: Balistes carolinensis i Balistes capriscus.  És ample, planer, de 20 a 30 cm. de llarg, de color cendrós amb taques fosques.
cast. pez ballesta, pejepuerco blanco, pampo, escopeta
ETIM.: del llatí cunīcŭlu, conill.
diàleg dels informants:
Sí que l'he sentit anomenar i, és més, em van explicar que el nom li'l donen les dentetes sobreeixides que té com el conill.
FXLI, APM
conill (1)


Fer la caradeta

[féɾ la kaɾaéta] loc. verbal Durant la collita, completar un cabàs o un caixó amb taronges amb bona presència.
diàleg de l'informant: 
Encara que les que queden baix han estat mal recoltes (sense peçó, per exemple). 
JM