dilluns, 23 de juliol del 2012

mostós

[mostós] mostosa (f.) [mostóza] adj. 1. Abundant de most (sentit original). 
cast. mostoso
2. Untat o brut de suc o pasta enganxosa.
ex: No em toques *en eixes mans mostoses!
cast. viscoso, pegajoso.
3esgrogueït Que ja no està net.
ex: Tens el coll de la camisa una miqueta mostós.
4. Desgastat, deteriorat o deslluït una mica pel temps o l'ús.
ex: Només porta a Càritas roba mostosa.
cast.; ajado, desgastado.
ETIM: del llatí mŭstu 'Suc del raïm abans de fermentar' amb el prefix -ós 'amb la semblança, amb la qualitat de'.
MCGM

mastrunyat

[mastɾuɲát] mastrunyada (f.) [mastɾuɲá] adj. Deteriorat o deslluït pel temps o l'ús. cast. ajado, deslucido; gastado, comido.
ex: Portava un *tratge mastrunyat.
ETIM: per evolució del participi de passat de mastullar 'rosegar fent soroll amb les dents, especialment el bestiar' (sentit original), del llatí *mastucŭlare, var. per canvi de sufix de *masticŭlare, derivat dim. de mastĭcare ‘mastegar’. [mastuʎáɾ]> [mastɾuʎáɾ] (variació formal)> [mastɾuɲáɾ] (confusió de plalatals).
MCGM