dimarts, 20 de setembre del 2011

governar

[goveɾnáɾ] v. tr. 1. Dirigir amb el timó una embarcació; per ext., dirigir un vehicle en general.
ex: Governava la barqueta com un mestre.
cast. gobernar, guiar
2. Dirigir la conducta o manera d'obrar (d'una persona o d'una cosa).
ex: La dona el governava per on volia.
cast. gobernar, dirigir
3. Dirigir i administrar amb autoritat els afers d'una col·lectivitat, especialment d'un Estat.
ex: Diuen que l'alcalde Sancho governava molt bé l'ajuntament.
cast. gobernar
4. Mantenir, alimentar.
ex: Ara et governe jo; quan et governes tu mateix, faràs lo que et done la gana.
cast. mantener
ETIM.: del llatí gŭbernare 'dirigir una embarcació amb el timó'.
MCGM

sorolla

[soɾóʎa] atzerola subst. f. Fruit del soroller (Crataegus azarolus). Arbre de 5 a 10 m d'alt, molt lent en créixer però que pot viure 600 anys o més. La fusta és molt dura i apreciada en ebenisteria. Les sorolles, que maduren cap a setembre, són poms arrodonits de 2 a 3 cm de color variable; la polpa és farinosa, de gust dolç i acídul, rics en flavonoides i vitamines A i C. El conreu ja es feia en època dels romans i abans era molt comú a Aragó i a les nostres terres.
cast. acerola 
ETIM.: de l'àrab sarura, mat. sign., potser amb contaminació de soroll.
JC
sorolles

Tindre la butxaca queta

loc. verbal No fer cap despesa; estalviar.
ex: Corren mals temps, ara és mà de tindre la butxaca *queta.
MCGM

Tinc fam!… (1)

-Tinc fam! 
-Unta't el melic amb oli. 
Sembla que aquesta expressió ve de moments històrics en els quals hi ha hagut dificultats per a tenir menjar. 
-Si tens fam unta't el melic amb oli. 
Jo ho recorde de menut, com una ironia o una manera de dir-te que encara no era hora de dinar o sopar i que calia esperar, però estic segur que té un fons més dur...
JB

Sant Miquel s'emporta…

Sant Miquel s'emporta el berenar al cel 
Com que els dies són més curts, ja no cal berenar.
(Festa de sant Miquel, arcàngel: 29 de setembre)
diàleg dels informants 
–Mai ho havia sentit.
–Al Raval ho he sentit tota la vida... des de xiquet... 
–Jo sóc de la Vila, però sempre ho sentit i ma uela ho va dir l'altre dia. 
 JB, NLL, MTI, APM, MCGM