dimarts, 20 de setembre de 2011

governar

[goveɾnáɾ] v. tr. 1. Dirigir amb el timó una embarcació; per ext., dirigir un vehicle en general.
ex: Governava la barqueta com un mestre.
cast. gobernar, guiar
2. Dirigir la conducta o manera d'obrar (d'una persona o d'una cosa).
ex: La dona el governava per on volia.
cast. gobernar, dirigir
3. Dirigir i administrar amb autoritat els afers d'una col·lectivitat, especialment d'un Estat.
ex: Diuen que l'alcalde Sancho governava molt bé l'ajuntament.
cast. gobernar
4. Mantenir, alimentar.
ex: Ara et governe jo; quan et governes tu mateix, faràs lo que et done la gana.
cast. mantener
ETIM.: del llatí gŭbernare 'dirigir una embarcació amb el timó'.
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada