dilluns, 24 de juny de 2013

Alça, petaca!

expr. exclamativa irònica Se sol amprar en el llenguatge col·loquial amb ironia en una conversa per tal de desqualificar una asseveració de l'interlocutor.
ex. Alça, petaca!  I tu dius que has fet una carrera?
diàleg de l'informant
Quan es vol fer una brometa a un xiquet, se li assenyala la camisa per baix la barba i amb el dit mantingut a la seua camisa es diu: 
Tens una taca! [o Mira! Una taca!]. 
El xiquet abaixa el cap intentant mirar la suposada taca, assenyala da amb l'índex i de sobte es diu: 
Alça petaca!
tot fent-li un colpet suaument a la barbeta amb l'artell mitjà del dit índex.
JC

Cap comentari:

Publica un comentari