dilluns, 24 de juny de 2013

caramells

[kaɾaméʎs] escarafalls subst. m. pl. Demostracions exagerades, insinceres, de reprovació, de refús.
ex. Quins caramells que fa! Com és d'exagerada, ho fa tot molt gros! 
cast. aspavientos 
ETIM.: del llatí calamĕllu, ‘canyeta’. 
A Mallorca trobem Fer caramell: fugir les cabres en corrua llarga, en forma de processó (DCVB). En valencià, a més Moure un caramell: moure soroll, armar gresca (Val., ap. Aguiló Dicc.).
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada