diumenge, 1 de gener del 2012

llanterner

[ʎanteɾnéɾ] mod. llanternera (f.) [ʎanteɾnéɾa] fontaner, lampista subst. Persona que instal·la o adoba les conduccions d'aigua: persona que té cura del bon funcionament de les fonts i de la distribució de l'aigua. 
ex: Crida al llanterner, que se n'ìx l'auia!
cast. fontanero, lampista.
ETIM.: del llatí laternarius, el que fa o porta llanternes. La referència indirecta a la làmpada de gas (llanterna) o bufador que empra per tal de soldar els tub i les canonades. 

*llumero

[ʎuméɾo] electricista subst. m. Persona que fa o repara instruments, maquinària, etc., elèctrics, o bé que fa o repara instal·lacions elèctriques.
ex: Només vinga el *llumero començarem l'obra.
ETIM.: de llum amb la forma vulgar valenciana del prefix -er > *-ero que expressa professió,  procedència…

*xurritada

[tʃurità] xorritada, xorroll, rajada subst. f. Raig sobtat o impetuós d'un líquid.
ex: Posa-li una *xurritada d'ali al bollit i voràs què bo!
cast. chorretada.
ETIM.: del cast. chorrear, der. de chorro –origen onomatopeic–.
MVMO